Job- & Taalcoaching

 

Vaste werknemers die minder dan 1 jaar in dienst zijn en behoren tot een risicogroep (kortgeschoolden, allochtonen, oudere werknemers, personen met een arbeidshandicap), hebben recht op gratis job- en taalcoaching, aangeboden door een externe partner.

Het doel bestaat erin een zo optimaal mogelijke start te bewerkstelligen van de werknemer op de werkvloer. Dit middels coaching op verschillende vlakken:

 • Motivatie

• Werkattitudes

• Communicatie

• Conflictpreventie en –hantering

• Functioneren in team

• Etc.…

Het gaat dus niét om het coachen van technische vaardigheden!

Werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, kunnen daarenboven beroep doen op taalcoaching. Het gaat hierbij niet zozeer om een taalklas, maar wel om het inoefenen van het Nederlands adhv. reële situaties die zich voor (kunnen) doen op de werkplek.

De (externe) coach stippelt samen met de werknemer en werkgever een begeleidingstraject uit, op maat van de aanwezige noden en behoeften.