Jobcoaching

 

Het inzetten van je talenten in een gepaste job, maar ook het doen groeien van deze talenten, maakt dat mensen zich gelukkig voelen en gemotiveerd zijn om zichzelf nuttig te maken in de maatschappij. Men gaat met meer plezier werken, levert betere prestaties en valt minder snel uit.

 

In tijden van crisis waarin het niet enkel een noodzaak is de koopkracht te doen toenemen maar tevens in te zetten op een positief welbevinden van werknemers, is het belangrijk dat ook in de zgn. “risicogroepen” extra wordt geïnvesteerd. De doorstroom van deze mensen op de arbeidsmarkt is dan ook een prioriteit die FluxGO zichzelf voorop stelt. 3 projecten trachten hiertoe bij te dragen; het Doorstroomproject (voor eigen medewerkers), Outplacement en Loopbaanbegeleiding (voor particulieren). Meer informatie hieromtrent, vindt u verderop terug.